Zapytanie o dostawę mikroskopu badawczego

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy mikroskopu badawczego w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. 

 

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku:

Przetarg: Dostawa dyfraktometru z detektorem dwuwymiarowym z wyposażeniem w ramach projektu Mazowieckie CLNP UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej

MCLNP na V Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 4-5 listopada 2014 roku w Warszawie odbyło się V Forum Rozwoju Mazowsza - najważniejsze wydarzenie wystawowo-konferencyjne instytucji i beneficjentów środków unijnych. Wsród licznych wysytawców znalazł się Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie jako jeden z beneficjentów środków europejskich w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze swiata nauki do gospodarki dzieki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej", reprezentowany przez zespół projektowy.

Uroczyste otwarcie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW

Przecięcie wstęgi, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz poświęcenie budynku – tak rozpoczęło się uroczyste otwarcie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3. Wydarzenie to miało miejsce 24 października 2014 roku i zapoczątkowało nową jakość w dziedzinie badań laboratoryjnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zaproszenie na uroczyste otwarcie budynku CLNP UKSW

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie nowego budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW w Warszawie przy ul. Wójcickiego 1/3, które odbędzie się w dniu 24 października 2014 roku o godzinie 9:30.

CLNP inwestycją strategiczną w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego!

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW zostało uzględnione w wykazie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu infrastruktury społecznej, dziedzictwa kulturowego oraz innowacyjności.

 

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” został przyjęty jednogłośnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14  na posiedzeniu 7 lipca br.

 

Strony