ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/MCLNP/2014

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę 60 sztuk zestawu: dozownik mydła w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe oraz kosz na śmieci o parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym,  w ramach projektu pt.: "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej". 

Zapytanie ofertowe

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE PISEMNEJ W TERMINIE DO 07.01.2015 r. DO GODZ. 15.00.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: mclnp@uksw.edu.pl ) lub oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

 


Sporządzono: 23.12.2014 r.

Agnieszka Szpringer-Lachowska

Kategoria: