ZAPYTANIE OFERTOWE nr 51/MCLNP/2015 wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż o parametrach określonych w Zapytaniu, w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej".
 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 18.12.2015 r. DO GODZ. 16:00.


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: mclnp@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Kategoria: