ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/MCLNP/2015 dostawa stacji obliczeniowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę  stacji obliczeniowych o parametrach określonych w Zapytaniu oraz Załaczniku 1, w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej".
 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 24.11.2015 r. DO GODZ. 11:15.


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: mclnp@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Kategoria: