Zaproszenie nr MCLNP-6-3-16a/15 do szacowania wartości zamówienia

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy specjalistycznego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Dopuszczalne jest składanie kalkulacji (brutto i netto) częściowych na poszczególne pozycje.

Uprzejmie proszę o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku wiadomości.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: mclnp@uksw.edu.pl na załączonym formularzu cenowym w terminie do 10.11.2015 r. do godziny 11:00.

 

Zapytanie o wartość szacunkową

Formularz szacowania

 

Kategoria: