Zaproszenie nr MCLNP-6-18-3/15 do szacowania wartości zamówienia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy fotela masującego w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Dopuszczalne jest składanie kalkulacji (brutto i netto) częściowych na poszczególne pozycje.

Uprzejmie proszę o określenie wartości szacunkowej (brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku wiadomości (na formularzu cenowym) i przesłanie na adres e-mail: mclnp@uksw.edu.pl w terminie do 29.10.2015 r. do godziny 10:00.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZAPYTANIE

FORMULARZ

Kategoria: