Zapytanie o dostawę mikroskopu stereoskopowego badawczego

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy mikroskopu stereoskopowego badawczego. w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.


Uprzejmie proszę o określenie wartości szacunkowej (sumaryczna kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku wiadomości.

Zapytanie

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: mclnp@uksw.edu.pl w terminie do 05.12.2014 r. do godziny 15:00.

 


Sporządzono: 28.11.2014 r.

Piotr Wiśniewski

Kategoria: