MCLNP na VI Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 7-8.10.2015 r. prezentowaliśmy na VI Forum Rozwoju Mazowsza projekt  „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

 

MCLNP to zaawansowana infrastruktura laboratoryjna umożliwiająca prowadzenie innowacyjnych badań, a także współpracę z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, jak i sektorem przedsiębiorstw. W ramach projektu zakupiliśmy między innymi nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Na forum mieliśmy możliwość zaprezentowania  modeli anatomicznych.   Wzbudziły one ogromne zainteresowanie uczestników.

 

Pierwszego dnia Forum jednym z wydarzeń w strefie Kampusów były warsztaty dedykowane naszej Uczelni. Rozpoczęły się one prezentacją przygotowaną przez Pana Kanclerza UKSW Mariusza Wielca, dotyczącą strategicznych projektów inwestycyjnych tj. „Kwalifikacja Jakości w Uniwersytecie”, „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej” oraz „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych”. Zostały również przedstawione plany rozwojowe, które stały się podstawą do zdefiniowania wyzwań dla zaplanowanych warsztatów tematycznych.

 

Na potrzeby warsztatu powołaliśmy interdyscyplinarne zespoły, składające się z przedstawicieli naszej Uczelni, Wojskowego Instytut Medycyny Lotniczej, Ośrodka Przetwarzania Informacji, wraz z udziałem reprezentanta międzynarodowego bezstronnego spojrzenia Pana Sebastiana Seelinga. Zespoły otrzymały następujące wyzwania: „współpraca nauki z biznesem”,  „zarządzanie infrastrukturą naukowo-badawczą”, „ICT dla nauk humanistycznych i społecznych” nad którymi głowiły się i burzliwie dyskutowały. Celem było poszukiwanie wartości i pomysłów, w zakresie współpracy i powoływania nowych inicjatyw dla trzech docelowych grup odbiorców w ramach usług publicznych: społeczności akademickiej, szeroko rozumianego biznesu i otoczenia społecznego.

 

Efektem wzmożonej pracy naszych ekspertów były „mapy pomysłów”, które mamy nadzieję wykorzystać w przyszłości.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z 1 dnia VI Forum Rozwoju Mazowsza