Zapytanie dotyczące stworzenia systemu do psychologicznych badań online na bazie istniejącego systemu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej stworzenia systemu do psychologicznych badań online na bazie istniejącego systemu w ramach zapytania numer MCLNP-6-11-2/14.


Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (sumaryczna kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku wiadomości.

 

Zapytanie

Załącznik


Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: mclnp@uksw.edu.pl w terminie do 03.12.2014 r. do godziny 15:00.
 


Sporządzono: 28.11.2014 r.

Piotr Wiśniewski

 

 

Kategoria: