MCLNP na V Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 4-5 listopada 2014 roku w Warszawie odbyło się V Forum Rozwoju Mazowsza - najważniejsze wydarzenie wystawowo-konferencyjne instytucji i beneficjentów środków unijnych. Wsród licznych wysytawców znalazł się Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie jako jeden z beneficjentów środków europejskich w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze swiata nauki do gospodarki dzieki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej", reprezentowany przez zespół projektowy.

 

Forum poświęcone było takim zagadnieniom jak przydział środków unijnych w ramach nowej perspektywy 2014-2020, finansowanie projektów innowacyjnych i B+R, wsparcie start-upów, współpraca na linii przedsiębiorcy - naukowcy czy wparcie w tworzeniu klastrów. Jednym z celów wydarzenia było również podsumowanie dotychczasowych osiągnięć.

 

W trakcie dwudniowego spotkania przeprowadzono 24 sesje tematyczne, wsytąpiło ponad 60 prelegentów, zaprezentowało się ok. 80 wystawców.

 

Podsumowanie V Forum Rozwoju Mazowsza

 

Kategoria: