Kontakt

Biuro projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”
 

 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
budynek 24, pokój 021
tel. 515 088 347
 

 
mgr Przemysław Kojło, specjalista ds. projektów – koordynator projektu | p.kojlo@uksw.edu.pl
mgr Agnieszka Szpringer-Lachowska, specjalista ds. projektów – asystent koordynatora projektu | a.szpringer@uksw.edu.pl
mgr inż. Piotr Wiśniewski, starszy referent ds. zakupów aparaturowych | piotr.wisniewski@uksw.edu.pl
mgr Maciej Sierakowski, starszy referent ds. zakupów aparaturowych | m.sierakowski@uksw.edu.pl
mgr Agnieszka Jabłońska, starszy referent ds. promocji | a.jablonska@uksw.edu.pl
Dorota Chojnacka, referent ds. rozliczeń | d.chojnacka@uksw.edu.pl