CLNP inwestycją strategiczną w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego!

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW zostało uzględnione w wykazie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu infrastruktury społecznej, dziedzictwa kulturowego oraz innowacyjności.

 

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” został przyjęty jednogłośnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14  na posiedzeniu 7 lipca br.

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Kategoria: