Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29-6/MCLNP/2015 dostawa oprogramowania Origin Pro

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29-5/MCLNP/2015 dostawa oprogramowania EndNote X7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29-4/MCLNP/2015 dostawa oprogramowania CONT-EVO MAP

Zaproszenie nr MCLNP-6-22-12a/15 do szacowania wartości zamówienia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy wag w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Zaproszenie nr MCLNP-6-3-14c/15 do szacowania wartości zamówienia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy oprogramowania w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Zaproszenie nr MCLNP-6-16-14a/15 do szacowania wartości zamówienia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy wyposażenia laboratorium monitoringu środowiska w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29-1/MCLNP/2015 dostawa oprogramowania Test2Drive

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/MCLNP/2015 dostawa termometrów lodówkowych

Zaproszenie nr MCLNP-6-15-10/15 do szacowania wartości zamówienia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Strony