Archiwum

Zaproszenie nr MCLNP-6-18-4/15 do szacowania wartości zamówienia

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy gablot ekspozycyjnych w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Zaproszenie nr MCLNP-6-11-10/15 do szacowania wartości zamówienia

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy Wiedeńskiego Systemu Testów w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Zaproszenie do szacowania MCLNP-6-3-16/15

zanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy specjalistycznego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Dopuszczalne jest składanie kalkulacji (brutto i netto) częściowych na poszczególne pozycje.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33-1a/MCLNP/2015 dostawa termometrów