Archiwum

Zaproszenie nr MCLNP-6-22-7/15 do szacowania wartości zamówienia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy mineralizatora mikrofalowego w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Przetarg: Dostawa aparatury do laboratorium monitoringu środowiska

Informujemy, że 29.09.2015 został ogłoszony przetarg na dostawę aparatury do laboratorium monitoringu środowiska w ramach projektu Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Przetarg: Dostawa Wiedeńskiego Systemu Testów

Informujemy, że 23.09.2015 został ogłoszony przetarg na dostawę Wiedeńskiego Systemu Testów w ramach projektu Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Numer postępowania: DZP-370-90/2015

Przetarg: Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego

Informujemy, że 22.09.2015 został ogłoszony przetarg na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego w ramach projektu Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Numer postępowania: DZP-370-104/2015

Przetarg: Dostawa zestawów eksperymentalnych zjawisk fizycznych

Informujemy, że 18.09.2015 został ogłoszony przetarg na dostawę zestawów eksperymentalnych zjawisk fizycznych w ramach projektu Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Numer postępowania: DZP-370-101/2015

 

Termin składania ofert: 28.09.2015, godz. 10:00.

Przetarg: Dostawa sprzętu do pracowni fokusowni

Informujemy, że w dniu 16.09.2015 został ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu do pracowni fokusowni w ramach projektu Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Numer postępowania: DZP-370-100/2015

 

Zaproszenie nr MCLNP-6-22-6/15 do szacowania wartości zamówienia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy wstrząsarek i mieszadeł w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Zaproszenie nr MCLNP-6-22-5/15 do szacowania wartości zamówienia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy mierników w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Zaproszenie nr MCLNP-6-22-4/15 do szacowania wartości zamówienia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy kamer cyfrowych w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Zaproszenie nr MCLNP-6-22-3/15 do szacowania wartości zamówienia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy sprzętu do laboratorium hydrobiologii w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Strony