Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 51/MCLNP/2015 wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 48/MCLNP/2015 dostawa oprogramowania TEST2DRIVE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/MCLNP/2015 dostawa stacji obliczeniowych

Zaproszenie nr MCLNP-6-3-16a/15 do szacowania wartości zamówienia

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy specjalistycznego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Strony